Photo - 1483 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1482 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1481 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1480 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1479 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1478 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1437 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1435 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Planks and sand | ZEISS ZM SONNAR T* F2.0 85MM
Beaumaris Pier | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 21MM
Beaumaris Pier Bench | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 21MM
Photo - 1398 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1397 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1396 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1395 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1393 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.0 35MM
Photo - 1392 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.0 35MM
Photo - 1379 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Bethesda Stairs #2 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.0 35MM
Riders in the Storm | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 21MM
Photo - 1364 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 21MM
Llanddwyn | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 21MM
Photo - 1357 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1355 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1353 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1352 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1350 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1348 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1347 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1345 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
The Long Wait | ZEISS ZM C SONNAR T* F1.5 50MM
A lonely guitar | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 25MM
Photo - 1202 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM
Photo - 1200 | ZEISS ZM PLANAR T* F2.0 50MM