LeicaImages

M-E

Photo - 61456 | LEICA SUMMARIT 50MM F2.5
BNP | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 25MM
BNP_3 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 25MM
BNP_2 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 25MM
BNP_1 | ZEISS ZM BIOGON T* F2.8 25MM
Photo - 51997 | LEICA TELE-ELMARIT 90MM F2.8 (SLIM)
Shrimps | LEICA SUMMICRON 35MM F2.
Three pigeons | LEICA SUMMICRON 35MM F2.
Umbrella and bullitholes Croatia | LEICA SUMMICRON 35MM F2.
Man in workshop | LEICA SUMMICRON 35MM F2.
Woman and pigeon | LEICA SUMMICRON 35MM F2.